Virtuální pilot

DCS ENHANCED TERRAIN V1.1 Toby23 (34MB)

Vhodné pro lety ve vysokých výškách.
Jednotlivé DDS soubory nakopírujte do jednotlivých archivů Landtextures ve složce DCS World\Bazar\Terrain\vfstextures\...

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Michael Seeley  © 2013 Všechna práva vyhrazena.